mockup kaj

Wystartował Śląski Bank Pomysłów - internetowa baza wiedzy i platforma wymiany pomysłów na transformację energetyczną województwa śląskiego.

Celem portalu jest wzrost świadomości tego, co w najbliższych latach czeka mieszkańców Polski, a szczególnie województwa śląskiego. W ciągu najbliższych trzech dekad czeka nas całkowita transformacja systemu wytwarzania energii, zakładająca eliminację źródeł emitujących dwutlenek węgla, co wymusi likwidację branży górniczej. Problem dotknie bezpośrednio około 150 tys. osób pracujących bezpośrednio w górnictwie i branżach powiązanych oraz ich rodzin.

– Ideą Śląskiego Banku Pomysłów na Transformację Energetyczną jest to, aby w specjalnie stworzonej wirtualnej przestrzeni narodziły się realne pomysły zw. z transformacją, a w dalszej perspektywie, aby wokół Banku Pomysłów utworzyło się zaplecze eksperckie oraz informacyjne dla procesów modernizacyjnych zw. z transformacją naszego regionu – przekonują twórcy projektu z Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego FOPSZ.

Śląski Bank Pomysłów jest częścią projektu "Kaj ta zmiana? Kampania na rzecz sprawiedliwej transformacji, realizowanego przez Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego FOPSZ z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.