Rewolucja technologiczna w 3 sektorze

Projekt „Rewolucja technologiczna w 3 sektorze” ma na celu zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności wśród przedstawicieli śląskich organizacji pozarządowych w zakresie korzystania z nowych technologii, nowych narzędzi i nowych metod, które mają poprawić jakość zarządzania i funkcjonowania organizacji - co za tym idzie – zwiększyć efektywność pracy i stabilność instytucjonalną.

Uczestnikom projektu zaproponujemy rozwiązania podpatrzone w sektorze biznesowym. Zadanie będzie realizowane na terenie woj. śląskiego.

Bezpośrednim wsparciem zostanie objętych min. 50 osób z 30 NGO. W ramach projektu planujemy realizację serii warsztatów, m.in.: teambuilding i liderstwo w cyfrowym świecie, narzędzia pracy zdalnej, zwinne zarządzanie projektami metodyką Scrum, projektowanie działań społecznych przy pomocy technologii, design thinking, storytelling i pitchowanie, fundraising online itp. oraz meetupów online (internetowych spotkań).

Dla organizacji dostępne będzie także doradztwo, a działaniem pozwalającym na łączenie teorii z praktyką będzie konkurs na wdrożenie innowacji, usprawniającej pracę w organizacji. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w trakcie Wielkiego Finału, podczas którego będą przed publicznością prezentować swoje pomysły. Nagrodą dla zwycięzców będzie wdrożenie najciekawszej innowacji o wartości do 10 000 zł. Nagrodzone zostaną 1 lub 2 innowacje.

W ramach projektu zostanie także przeprowadzona kampania edukacyjno-informacyjna promująca innowacyjne organizacje pozarządowe. Wiedza wypracowana lub zgromadzona przez realizatorów i uczestników projektu zasili treści stworzonego na tę okoliczność portalu internetowego. W ramach tzw. sprintu rozwojowego (przeprowadzonego zgodnie z metodą scrum) wypracowany zostanie także e-book, czyli zbiór zaleceń i know-how, dotyczących nowoczesnego zarządzania organizacją.