pszczyna

Pierwszy projektowy warsztat już za nami! W Piasku koło Pszczyny 12 osób, reprezentujących organizacje pozarządowe, wzięło udział w dwudniowym warsztacie "Teambuilding i liderstwo w cyfrowym świecie".

Podczas szkolenia dyskutowaliśmy nad wyzwaniami organizacji pozarządowych w czasie pandemii, zdalnym zarządzaniu zespołem i cyfrowym przywództwie. Ważną częścią szkolenia były ćwiczenia warsztatowe, praktyczne case studies z takich zagadnień, jak proces grupowy, role w zespole, czy teambuilding. Dziękujemy wszystkim za udział w szkoleniu i świetną atmosferę!