leza i pracuja 2

Fundacja „Leżę i Pracuję” to pierwsza agencja marketingowa, która dała pracę osobom z niepełnosprawnością ruchową.

2. fot

Nieustanne powtarzanie tych samych czynności i oczekiwanie nowych rezultatów to powszechny, a zarazem bardzo nieefektywny schemat postępowania. Niestety jest on popularny w polskich instytucjach, organizacjach czy przedsiębiorstwach zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych.

cold smooth tasty2

Forum Organizacji Pozarządowych FOPSZ poszukuje 5 osób – studentów kierunków humanistycznych (np. socjologia lub związanych z ekologią, public relations, etc.) z województwa śląskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach, realizowanych w ramach projektu "Kaj ta zmiana? Kampania na rzecz sprawiedliwej transformacji" oraz zdobycia cennego doświadczenia przy realizacji kampanii społecznej/PR o zasięgu wojewódzkim.

compass g810ea6218 1920

Pandemia pozostawiła wiele NGOs w trudnej sytuacji. Nie tylko finansowej, ale i organizacyjnej. Wedle raportu z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor „Praca w pandemii”, 61 procent polskich organizacji pracowało lub pracuje w trybie zdalnym, bądź hybrydowym. Klimat zaufania i spójność zespołów wymagają ogromnego wysiłku, ponieważ praca zdalna, zakwestionowała dotychczasowe strategie, na których opierało się wiele organizacji pozarządowych.